GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

obchodní společnosti IKARIA, spol. s r. o. 

se sídlem Návrší 283, Zlín 760 01

IČ: 42341019, DIČ CZ42341019

Společnost s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 2927/KSBR Krajský soud v Brně

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fracto.cz

 

I. Úvodní ustanovení

​1.1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů společnosti IKARIA, spol. s r. o.  (dále jen Fracto) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.fracto.cz (dále jen „webové stránky“), zejména zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“) a registrovaných uživatelů (dále jen “uživatel”).

II. Zpracovávané údaje

​2.1. Fracto zpracovává osobní údaje o zákaznících a uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem či uživatelem při vytvoření objednávky nebo registrací na webové stránce. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.2. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Fracto informace o zboží, které zákazníci zakoupili a to prostřednictvím tzv. cookies. Pokud zákazník či uživatel povolil v prohlížeči ukládání cookies a souhlasil s jejich používáním, získává Fracto údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

III. Účel zpracovávání údajů  

3.1. Pro vyřízení objednávky Fracto využívá jméno, příjmení a kontaktní údaje zákazníka či uživatele.

3.2. Pro propagaci formou obchodních sdělení pro zákazníky a uživatele využívá Fracto emailovou adresu či alternativně telefonní číslo k zaslání SMS zpráv. Fracto provádí zpracování z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. Fracto nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje zákazníkům a uživatelům kdykoli odběr novinek odhlásit, a to kliknutím na odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

 

IV. Zrušení zasílání obchodních sdělení  

4.1. Zákazníci Fracto mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

 

V. Přístup k údajům

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány Fracto a pracovníky Fracto

5.2. Fracto dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelům Fracto předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Fracto využívá, patří následující společnosti: Upgates (system), DPD CZ, MP-SPED s.r.o. (distribuce), Zásilkovna s.r.o. (distribuce), Google LLC (online marketing), Facebook Inc. (online marketing).

 

VI. Délka zpracovávání údajů 

6.1. Fracto zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Fracto požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Fracto po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

6.4. Další zpracování osobních údajů provádí Fracto pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Fracto vztahují.

VII. Práva zákazníka a uživatele

7.1. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

  • Právo kdykoliv odvolat souhlas
  • Právo opravit či doplnit osobní údaje
  • Právo požadovat omezení zpracování
  • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
  • Právo požadovat přenesení údajů
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo být informován o porušení bezpečnosti
  • Právo na výmaz osobních údajů

7.2. Mimo výše uvedená práva má zákazník či uživatel vždy možnost se obrátit v případě porušení povinností Fracto na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VIII. Bezpečnost  

8.1. Fracto dbá na bezpečnost údajů zákazníků a uživatelů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8.2. Všechny osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

IX. Závěrečné ustanovení

9.1 V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na Fracto fracto@fracto.cz nebo office@zijemegastrem.cz  

 Tato pravidla jsou účinná od 28.8.2022

Ve Zlín, 28.8.2022